Werken als IT programmeur

Een programmeur is een vakman of vakvrouw die zich heeft gespecialiseerd in het programmeren van software. Dit wordt ook wel softwareontwikkelaar genoemd. Het programmeren van software kan niet iedereen zomaar. Een programmeur schrijft teksten die een computer kan lezen. Dit schrijf je in een speciaal programmeertaal. De code waarin een programmeur schrijft noem je de broncode, die later wordt omgezet in een machinetaal. De moeilijkheid en omvangen van een programmeertaal kan erg verschillen. Als programmeur ben je werkzaam in de ICT-sector. Er zijn dan ook genoeg ICT vacatures te vinden, omdat niet iedereen deze taak kan vervullen.

Grote vraag naar programmeurs

Om als programmeur te werken moet je logisch kunnen nadenken. Een programmeur kan ook gespecialiseerd zijn binnen bepaalde vormen van programmeren, omdat er verschillende programmeertalen zijn. Tegenwoordig kan het beroep programmeur aangemerkt worden als een belangrijk beroep, omdat iedereen gebruik maakt van software. De vraag naar goede programmeurs is erg groot, omdat veel bedrijven gebruik willen maken van de programmeurs. Het leren programmeren is namelijk erg lastig. Een computersoftware is namelijk behoorlijk complex. Er zal hiermee veel geoefend moeten worden, om het te beheersen. Afhankelijk van de soort werkzaamheden kan een programmeur complete programma’s schrijven of enkele onderdelen van een programma, als het een complexe software betreft.